Lammeskinnsboa

1.990 kr

Lammeskinnsboa av Gammelnorsk Spælsau som har hatt et godt liv på beite.
Lengde ca 160 cm.

Kunstner: Bine Melby
Kategori:

5% kunstavgift gjelder for omsetning av kunst med salgspris over 2000 kr. Midlene tilfaller kunstnere og rettighetshavere gjennom kollektive og individuelle ordninger (Bildende Kunstneres Hjelpefond og Billedkunst Opphavsrett i Norge).  Kunstavgiften er hjemlet i kunstavgiftsloven og åndsverkloven. På produktene dette gjelder er avgiften lagt inn i prisen for produktet.