KULTURPRIS 2023

Villvin er stolt vinner av Risør kommunes kulturpris 2023!

Risør kommunes kulturpris består av et diplom og 15 000 kroner.
Innkomne forslag er vurdert opp mot ett eller flere av følgende kriterier: 

  • Merkevarebyggende for Risør som kunst- og kulturby 
  • Faglig høy kvalitet 
  • Egenart 
  • Nyskapende 
  • Inkluderende 
  • Samfunnsutviklende 

Les gjerne begrunnelsen:
https://www.risor.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskudd-legater-priser-og-stipender/risor-kommunes-kulturpris/risor-kommunes-kulturpris-2023.31438.aspx

0 kommentarer