GENERATION WHY


UTSTILLINGSÅPNING LØRDAG 8.JULI 2023 KL 1400
MED ÅPNINGSTALE AV REIDAR FUGLESTAD,
ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED KUNSTSILO
Kuratorer og kunstnere vil være tilstede. Performance og kunstnersamtaler på plenen.

Åpningstider lørdag 8. juli er 1200 – 2000
Siste utstillingsdag er søndag 3. september.
Videre utstillingsplan:
2024 Runde Tårn, København DK
2025 Rian Designmuseum, Falkenberg SE

0 kommentarer