fbpx

Villvin er 40 År – Å løfte i flokk!

Å LØFTE I FLOKK

Villvin – siden 1976
gamle.villvin

Historien

Det var lav vintersol over havis og kjøttsuppa til kulturstyret som gjorde utslaget!

Slik beskriver Bibiche Mourier det første møtet med Risør. De unge nyutdannede pionerne fra Kunst- og Håndverkskolen hadde nemlig mange gode tilbud, men det var Risør de valgte. Året er 1976 og en nedlagt stolfabrikk ble fellesverksted for tre keramikere, og to-tre kunstnere. Andelslaget Villvin var en realitet.

Mange lovende billedkunstnere og kunsthåndverkere søkte seg til Villvin for kortere eller lengre tid de første 10 årene. Gruppa vokste seg så sterk og livskraftig at de vekket interesse på Marienlyst. Våren 1986 tilbrakte Bjørn Rygg med fullt NRK-team en hel uke i Risør for å lage en 30 minutters dokumentarfilm om kunstgruppa Villvin. Dokumentaren ble vist på statskanalen i beste sendetid rett etter Dagsrevyen.

Se NRK-filmen her!

I tråd med 70-tallets formidlingstrend, startet det med Villvins Verkstedsutsalg vegg i vegg med gruppas fellesverksteder.  Siden ble det gruppeutstillinger på Kunstnerforbundet og rundt om i landet.  Allerede i 1978 samlet det første Villvinsmarkedet 13 kunsthåndverkere på Risør torv.

Nå nesten førti år senere blir Villvins Nordiske Kunsthåndmarked fulltegnet på under to timer, maksimumsantallet er for lengst satt til 100 for å sikre kvalitet og intim atmosfære, og totalomsetningen av kunsthåndverk etter tre intense dager på Risør torv tangerer 2,5 millioner kroner. Villvinmarkedet har oppnådd nasjonal betydning som formidlingsarena for så vel den jevne grasrot-kunsthåndverker som for fagets ledende representanter. Siden 1990 har Villvinmarkedet vært organisert som ideell stiftelse med eget styre og driftsleder.

Villvins tiårsjubileum ble markert med stor utstilling i en bygård under ombygging. Det ga gruppa smaken av at formidling kunne skje med ekstern kompetanse og i god avstand fra verkstedene. Tanken var at profesjonell formidling ville frigjøre kunsthåndverkernes tid, slik at de kunne konsentrere seg om det skapende arbeidet. Med sterke støttespillere som Innovasjon Norge og Aust- Agder fylkeskommune ble Galleri Villvin offisielt åpnet i juni 1988. Tre år etter – og med konsulenthjelp fra bl. andre daglig leder i Galleri Villvin – var Galleri Format en realitet i Oslo. I dag er Galleri Villvin et helårsåpent salgs- og visningssted for over hundre norske og nordiske kunsthåndverkere.

Villvins historie har mange fellestrekk med historien til Norske Kunsthåndverke. Begge fyller 40 år så godt som samtidig. Begge har en stolt historie å se tilbake på og begge ser utfordringer og muligheter ved å føre kunsthåndverket videre.

I artikkelen Tilbakeskuende og fremtidsrettet- NK 40 år (Kunsthåndverk nr. 138) har en gruppe aktører uttalt seg om kunsthåndverkets historie og fremtid. I denne artikkelen påpeker keramiker og professor Marit Tingleff:

  • Det avgjørende var det valget kunsthåndverkerne gjorde for førti år siden, at de valgte å utvikle seg som fri kunstnergruppe, utvikle fagene side i de retningene de ønsket og i takt med tiden de levde i …… Alle de flotte kunstnerne fra pionertiden, som nå glemmes fordi ingen skriver eller har dokumentert disse kunstnerskapene, er ganske enkelt et stort tap for kulturnasjonen Norge.

I samme artikkel skriver kurator og kunsthistoriker Jorunn Veiteberg: For å utvikle et fagmiljø trengs ildsjeler.

Det er nok ikke først og frem Villvin Veiteberg og Tingleff har i tankene – men beskrivelsene er like treffende for det. Villvin var pionerne i faget som etablerte seg i regionen og fikk det til gjennom sterkt fellesskap. De utviklet et lokalt kraftsenter som ga nasjonale ringvirkninger – eller som kulturminister Ellen Horn sa det da hun lånte et nordnorsk uttrykk i sin åpningstale på markedet under Villvins 25 års jubileum:

  • Dere sto han av!

Risør Kommunes Ærespris ble tildelt Villvin sommeren 2015. Prisen tildeles personer eller institusjoner som har vært med på å markedsføre kommunen nasjonalt og internasjonalt og prisen deles bare ut ved spesielle anledninger.

  • Villvins store bragd var ikke at de kom til Risør, men at de ble værende. Kunsthåndverksgruppa har vært en viktig retningsgiver for Risørs etterkrigshistorie og har bidratt sterkt til at Risør er kåret til Norges kulturkommune.

Dette uttalte Risørs ordfører Per Lunden under prisoverrekkelsen på Villvinmarkedet i 2015.

Bildet viser Kunstgruppa Villvin ca. 1984. Bakerst fra venstre: Jorunn Bøe, Arnfinn Haugen, Nina Gresvig, Marita Thomseth, Jan Engebretsen. Foran fra venstre: Ketil Olav Sand, Eva Nyhus, Bibiche Mourier, Kari Meyer Pedersen, Ola Steen.