fbpx

Kunstobjekter

 • Øyvind Tingleff
  "Jeg liker å modellere dyra som vi alle er så glad i. Ære være grisen, høna, sauen og oksens innsats! De fortjener å hylles og å få en hedersplass på kjøkkenet eller i stua! " Ikke bare spises!"

 • Øyvind Tingleff

 • Øyvind Tingleff

 • Dag Bratbergsengen
  "Før betraktet jeg det å arbeide med leira som en kamp med materialet. Siden forsøkte jeg å sanse hva leira kan fortelle meg og vise meg. Nå vil jeg bare være helt tilstede der materialet er, og håpe at deler av tilværelsen speiles i det som skjer mellom meg og leira"

 • Dag Bratbergsengen

 • Dag Bratbergsengen

 • Dag Bratbergsengen

 • Dag Bratbergsengen

 • Dag Bratbergsengen

 • Dag Bratbergsengen

 • Dag Bratbergsengen

 • Bibiche Mourier
  Bibiche Mourier er utdannet ved Statens Kunsthåndverkskole i Oslo. Etter eksamen flyttet hun til Risør i 1976 der hun var med å starte kunstgruppen Villvin. Mourier arbeider med keramikk og har hatt en rekke separatutstillinger, hun har også vært med på gruppeutstillinger i inn og utland. Hennes arbeider er kjøpt inn av Norsk kulturråd, Statsministerens kontor, Risør kommune, Aust-Agder fylke og Riksgalleriet. Mourier har også mottatt Aust-Agder fylkeskommunale kulturstipend, Scheiblers legat, Statens reise- eller studiestipend og Statens 3-årige arbeidsstipend.

 • Maria Øverbye
  «Før jeg har leire på hendene og maling på penselen, har jeg lite planer om hvordan skulpturen eller maleriet blir. Det er slik jeg jobber. Prosessen er min inspirasjon. Leiren former meg og jeg former leiren. Etter avbrudd i verkstedet lengter jeg tilbake til stillheten, den våte leiren, lukten av oljemaling og roen som oppstår. Jeg fascineres av både ro og bevegelse, noe man ser i verkene mine. Det sterke og sårbare i ett og samme uttrykk er noe som ofte oppstår i mitt arbeid.»

 • Marie Braathen

 • Eli Veim

 • Eli Veim

 • Eli Veim

 • Hanne Haukom
  "Eg arbeider med omgrep som rytme, mengde, repetisjon, mellomrom og symmetri/asymmetri. I arbeidet mitt søker eg å forene det rasjonelle med det intuitive og uforutsigbare. Ein slags styrt tilfeldighet i ein rytmeleik der repetisjon er viktig. Eg likar å gjere ting om att og om att slik at den vesle forandringa driv utviklinga og påverkar uttrykket og let kjeldene verte meir og mindre synlige og gjenkjennelege."

 • Arnfinn Haugen
  "Det er så mangt med treet. Det er ikke bare for øynene, men også for hendene og nesen. Det lukter av tre, kvae og liv. Rått eller tørket. Når verktøyets skarpe tenner hugger i materialet, kjærtegnes treet og mulighetene kommer til uttrykk. Selv om jeg ikke arbeider i tradisjonell form, er tradisjon viktig. Jeg ser ofte bakover for å kunne se framover. De gamle tavlene som snekkerne preket med sin dyktighet og kjærlighet, med sitt overskudd av skaperglede, har gitt meg mye. Folkekunstens ornamentikk og fargeprakt. Det friske, det rustikke som utfolder seg i skjønnhet som en klatrerose."

 • Arnfinn Haugen
  "Strukturer"

 • Arnfinn Haugen
  "Strukturer"

 • Arnfinn Haugen
  "Strukturer"

 • Maria Øverbye

 • Maria Øverbye

 • Øyvind Tingleff

 • Øyvind Tingleff

 • Øyvind Tingleff

 • Øyvind Tingleff

 • Ingun Dahlin

 • Ingun Dahlin

 • Ingun Dahlin

 • Ingun Dahlin

 • Ingun Dahlin

 • Ingun Dahlin

 • Ingun Dahlin

 • Ingun Dahlin

 • Ingun Dahlin

 • Dag Bratbergsengen
  "Jeg forsøker å lage skikkelser som kan fortelle oss noe om hvem vi er, eller bare ønske oss god morgen og forløse et lite smil, en tåre eller en erkjennelse"

 • Dag Bratbergsengen
  "I møtet med materialet, ser jeg form og skikkelser jeg kan dra kjensel på, men aldri har møtt. Slik vil jeg også det skal være"

 • Dag Bratbergsengen
  "Nå vil jeg bare være tilstede der materialet er, og håpe at deler av tilværelsen speiles i det som skjer mellom meg og leira"

 • Dag Bratbergsengen

 • Dag Bratbergsengen

 • Kjetil Aschim
  "Everything around us has a form. Nature creates shapes that amaze and fascinate us. When I create objects, I borrow forms from nature and add different elements. These can range from recognizable items we use in everyday life to forms that I invent myself. I want my work to awake emotions and associations in us"

 • Kjetil Aschim

 • Kjetil Aschim

 • Kjetil Aschim

 • Kjetil Aschim
  "Craft-related qualities have an important place in my work. Metal requires both time and accuracy. The strength of the material gives you the chance to play with complex structures and solve new problems. The material gives me the freedom to express and convey my thoughts and ideas"